Alumni

2015-16

Abhijeet Gaikwad

Sumit Dhage

Kennet Anthony

Divita Kaushal

Sakshi Patil

Ajinkya Gadave

Pranav Kulkarni

Pratik Deshmukh

Ganesh Ghotgalkar

Pritesh Bajaj

2016-17

Nikhil Deokate

Rushikesh Kumbhar

Abhijeet Pardeshi

Bhavesh Shingvi

Dipankar Munshi

Harshal Suryawanshi

Rohan Pawar

Shubham Badhe

Vyomkesh Jakhalekar

Aditya Bendale

Gaurav Kasar

2017-18

Abhishek Pardeshi

Nihal Rajas

Shubham Mandlik

Hrishikesh Khade

Utkarsh Kulkarni

Ashish Bhagwat

Lalith Aditya NSR

Harshangi Sood

Akanksha Singh

Jayant Jagtap

Shubham Sangle

Tejas Rajurkar

Piyush Ingle

2018-19

Divya Radhakrishnan

Tanmay Lashkare

Nimish Waghmare

Megha Darda