Alumni

FOUNDERS

ROHIT GAIKWAD

ABHIJEET GAIKWAD


Linkedin


Linkedin

TEAM  2015-16

KENNET ANTHONY 

       PRITESH BAJAJ

SHARAD AGRAWAL

GANESH        GHOTGALKAR 

VYOMKESH JHAKHLEKAR


Linkedin


Linkedin


Linkedin


Linkedin


Linkedin

DIVITA KAUSHAL

AJINKYA GADHAVE

SHUBHAM DIGHADE

TEAM 2016-17

SUMIT DHAGE

PRANV KULKARNI


Linkedin


Linkedin

TEAM 2017-18

NIKHIL DEOKATE

GAURAV KASAR

 

ABHIJEET PARDESI

HARSHANGI SUD

DIPANKAR MUNSHI

TEJAS RAJURKAR


Linkedin


Linkedin


Linkedin


Linkedin


Linkedin


Linkedin

DEEPALI LOKARE

SHUBHAM BADHE

JAYANT JAGTAP

ADITYA BENDALE

AKANKSHA SINGH

HRISHIKESH KHADE


Linkedin


Linkedin


Linkedin


Linkedin


Linkedin


Linkedin

HARSHAL SURYAWANSHI

RUSHIKESH KUMBHAR

SHRADDHA PANCHBHAI


Linkedin


Linkedin


Linkedin

BHAGVED SHINGHVI

UTKARSH KULKARNI

VEDANT

SHUBHAM SANGLE

TEAM 2018-19

SHUBHAM MANDLIK

NIHAL RAJAS

ABHISHEK PARDESHI

NAYAN NIMJE


Linkedin


Linkedin


Linkedin


Linkedin

TEAM 2019-20

RAJKUMAR IYER

YASH KUNJIR

ADITYA DESAI

AAYUSH RAWAT


Linkedin


Linkedin


Linkedin


Linkedin

MRUNAL KASHILKAR

ANIRUDDHA JOSHI

RUGVED KULKARNI

AARTHNA PATEL


Linkedin


Linkedin


Linkedin


Linkedin

SAAJ RAUT

CHIRAG GORE

VEDANT RAJHANS


Linkedin


Linkedin


Linkedin

TEAM 2020-21

ANUJA JOSHI

AKSHAT GUPTA

ANAND CHAVAN

KEDAR PAWAR


Linkedin


Linkedin


Linkedin


Linkedin

ANANT VARSHNEY

ROHIT SOBLE

SHIVAM TADWALKAR


Linkedin


Linkedin


Linkedin

TEAM 2021-22

GHANSHYAM NAIK
SWAPNIL TOLE
VEDANT CHITTE
PRATHAMESH ORPE


Linkedin


Linkedin


Linkedin


Linkedin

AMEYA KULKARNI
RATISH PATIL
AKASHTA PATIL


Linkedin


Linkedin


Linkedin